Alle nieuwsberichten

GB Steel Group Jaarverslag 2019

Graag presenteren wij het online jaarverslag van de GB Steel Group. Met dit jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van het afgelopen boekjaar en geven we een toelichting op onze visie voor komende jaren.

We kijken met tevredenheid terug op de resultaten van 2019. Na de succesvolle jaren ’16, ’17 en ’18 was de doelstelling om deze resultaten vast te houden. Die ambitieuze doelstelling is nagenoeg behaald. Dit sterkt de groep in het vertrouwen en zorgt voor een solide basis voor de toekomst. Tegelijkertijd zien we ontwikkelingen in de wereld, die ervoor zorgen dat het op termijn geen vanzelfsprekendheid is om deze groei vast te houden. De PFAS- en stikstof-problematiek en vooral de Coronacrisis hebben hun weerslag op de bouw-, machine-industrie en transportsector. Maar hoewel economische groei in deze huidige tijden niet vanzelfsprekend is, is groeien in de zin van leren en ontwikkelen altijd aan de orde. Hierin verschilt 2019 voor ons niet van 2020.

Lees meer over de resultaten, activiteiten en ambities van de GB Steel Group in het jaarverslag 2019