Alle nieuwsberichten

‘Onze kennis en ervaring neemt onzekerheden in een vroeg stadium weg waardoor risico’s worden beperkt’

 

Het jaar 2018 is boven verwachting geëindigd, zowel qua omzet als qua resultaat. Vergelijken we beide met die van de oude holding (nu Liberté B.V.), dan zijn zowel omzet als resultaat toegenomen. De omzet in de bouw is gestegen. We profiteren van jarenlange investeringen in kwaliteit, waardoor klanten ook nieuwe of vervolgopdrachten aan ons toevertrouwen. Diezelfde investeringen in personeel zorgen ervoor dat de omzettoename niet tot problemen heeft geleid.

De bouw is vaak negatief in het nieuws vanwege de veel te hoge risico’s en budgetoverschrijdingen. De trend is dat de markt zelf meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijgt om zowel ontwerp als uitvoering vorm te geven. Toegenomen onzekerheid vraagt om een andere aanpak.

Lees meer in ons jaarverslag.